Niergarth, K., & Smith, C. (2022). Editors’ Note. Labour Le Travail, 89, 9. https://doi.org/10.52975/llt.2022v89.002